Mijn favorieten

Banken mogen geen waardeverklaring vragen

Het NRVT heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de brancheorganisaties gesproken over de waardeverklaring. Door alle betrokkenen is bevestigd dat banken geen waardeverklaring meer mogen vragen en Register-Taxateurs mogen deze niet afgeven. Want wanneer er aan het schriftelijk rapporteren over de waarde van een vastgoedobject in het maatschappelijk en economisch verkeer vertrouwen wordt ontleend, is er sprake van een professionele taxatiedienst en moet er een volledige taxatie worden uitgevoerd. Een waardeverklaring is geen volledige taxatie en voldoet niet aan de eisen van de professionele taxatiedienst.
 
Als een bankmedewerker u vraagt om een waardeverklaring te verstrekken, kunt u de betreffende bankmedewerker hierop aanspreken.